Vrijwilligersverzekering

GEMEENTE MEPPEL VERZEKERT ALLE VRIJWILLIGERS AUTOMATISCH ONDER DE VRIJWILLIGERSPOLIS

Al enkele jaren kent gemeente Meppel collectieve verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de gemeente: de Vrijwilligerspolis. Om het belang te onderstrepen van vrijwilligerswerk voor de samenleving wordt de Vrijwilligerspolis gratis door de gemeente aangeboden. Vrijwilligersorganisaties dienden zich hiervoor in het verleden aan te melden bij de uitvoeringsorganisatie van de Vrijwilligerspolis: Vrijwilligerspunt Eindhoven.

De aanmeldingsplicht is inmiddels vervallen. ALLE vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers zijn direct en automatisch verzekerd onder de Vrijwilligerspolis.

Registratie

De collectieve verzekeringen gelden automatisch voor alle vrijwilligersorganisaties in Meppel met hun vrijwilligers. Wel worden organisaties vriendelijke verzocht om, als zij nog niet eerder waren aangemeld, zich bij Vrijwilligerspunt Eindhoven als verzekerde organisatie uit Meppel te laten registreren. Ook al is het voor deelname aan de verzekeringen niet meer nodig, registratie van organisaties is gemakkelijk bij informatievoorziening en schadebehandeling.
Registreren kan via de website www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis.

Verzekeringen

Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen. Sinds 1 januari 2012 is ook de bestuurders aansprakelijkheid collectief verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / “derden” veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie.
De ongevallenverzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onderdeel daarin is de casco - schade dekking van privé auto’s van vrijwilligers.

Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages en verkeersregelaars. De werkzaamheden ten behoeve van de collectieve verzekeringen worden door Vrijwilligerspunt Eindhoven uitgevoerd, zoals informatievoorziening, registratie van organisaties, schademelding en bijhouden van het schadeverloop.

AUB schademeldingen bij Vrijwilligerspunt Eindhoven indienen.

Schademelding kan rechtstreeks via de website van Vrijwilligerspunt Eindhoven. Vrijwilligerspunt Eindhoven is eveneens de instantie waar rechtstreeks nadere informatie kan worden ingewonnen over de Vrijwilligerspolis, polisvoorwaarden kunnen worden opgevraagd en waar organisaties zich kunnen laten registreren als deelnemer aan de collectieve verzekeringen van de Vrijwilligerspolis.

Alle informatie is te vinden op de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis

Daar treft u onder meer aan: de brochure, polisvoorwaarden, registratieformulier en het schadeformulier.

Stichting Grote Broer

 

Stichting Grote Broer vervult wensen en dromen van kinderen uit Meppel en omgeving. Heeft u een idee om een kind met een lichamelijke en/of geestelijke beperking een onvergetelijke ervaring te bezorgen? Wilt u een kind met een bijzonder talent de kans geven zich te ontplooien? Kent u een kind met een bijzondere wens of droom? Meld deze dan hier aan.  

 
Aanvraagformulier Meer informatie

Aanvraagformilier Stichting Grote Broer

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon overdag
E-mail
Rekeningnummer
Voor wie is de aanvraag
Naam
Relatie tot de aanvrager (kind etc.)
Omschrijving hulpvraag
(denk aan: voor wie bestemd, start/duur, wat nodig / kosten, aan Grote Broer gevraagde bijdrage, etc.)
Voorwaarden Hulp Stichting Grote Broer
Ja, ik ben bekend en akkoord en stem voor zover nodig in met de Voorwaarden Hulp Stichting Grote Broer
  (Het reglement staat vermeld op de website www.stichtinggrotebroer.nl)
Fitwijzer 55+
Tijdens iedere sportles wordt er aandacht besteed aan: conditie, lenigheid, kracht, beweeglijkheid, coördinatie en spel. Iedere week een andere les, waardoor u een heel gevarieerd programma volgt. Naast de gezondheidsbevordering is het ook heel erg gezellig.

Klik hier voor de fitwijzer
Opgavenformulier voor registratie in de Fitwijzer 55+ gemeente Meppel
Contact
Meppel Actief is een initiatief van de Gemeente Meppel en de website wordt beheerd door Boom regionale uitgevers. Het doel van Meppel Actief is om jongeren zonder drempels te laten kennismaken met sport en cultuur. Meppel Actief is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

  • Voor informatie over de aangeboden cursussen neemt u contact op met de aanbieder (sportvereniging) van de betreffende cursus.

  • Voor informatie over de sporttoernooien en activiteiten van Meppel Actief, neemt u contact op met Stefan Oostra, combinatiefunctionaris van Meppel Actief.

E-mail:
soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl

Telefoon:
06 13702656

  • Bij technische vragen omtrent de website (inloggen, invoeren cursussen etc.) neemt u contact op met Boom regionale uitgevers.

Telefoon
0522) 266 186

E-mail:
info@meppelactief.nl

Postadres:
Boom regionale uitgevers
Meppel Actief
Postbus 1058
7940 KB Meppel